Kontakt

Jag är pensionerad IT-pedagog och jur kand.

 

I tolv år arbetade jag som IT-pedagog i Kumla kommun.

Under de åren läste jag jag fristående kurser vid Umeå universitet inom  
IT och lärande, sammanlagt 60 p.

 

För att deltagarna på datakurserna i kommunen skulle slippa anteckna så mycket skapade jag lathundar framför allt i MS Office program. Efter pensioneringen är det fortfarande roligt och stimulerande att undersöka och dokumentera nya versioner av Office. 

 

Under några år innan jobbet som IT-pedagog, arbetade jag som utbildare och konsult på dåvarande WM-data. Där genomförde jag certifiering till Microsoft Office Specialist Master Instructor (MOUS)

 

Britt Tågmark